Welkom op PROVIL ION OV3


PROVIL ION OV3 biedt leerlingen zowel een algemene en sociale vorming als een vol-waardige beroepsopleiding aan.
De uitzonderlijke doelstelling is dan ook om voor elke leerling een volwaardige integratie in het gewone gezinsleven en arbeidsmilieu te bekomen.

 

Observatiejaar (OBS)
 

Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in een “grote” school. Onze bedoeling is dan ook om de overgang naar het secundair on-derwijs zo vlot mogelijk te laten gebeuren.

Daarom besteden we veel aandacht aan de opvang en het onthaal van onze nieuwe leer-lingen. Dit doen we onder andere door een onthaalprogramma tijdens de eerste school-dagen van het nieuwe schooljaar aan te bieden. Op deze manier verloopt de kennisma-king vlotter en zal uw kind zich sneller thuis voelen op school.
In de observatiefase (die beperkt is tot 1 schooljaar) maken de leerlingen kennis met verschillende materialen, technieken en werksituaties. Op deze manier kunnen ze door observatie hun eigen mogelijkheden en belangstelling leren ontdekken.

Onze doelstelling:
- de leerlingen voorbereiden op herintegratie in het gewoon onderwijs.

 

Opleidingsaanbod

Na het beëindigen van de observatiefase biedt PROVIL ION twee opleidingen aan, namelijk:
grootkeukenmedewerker (GKM) en werkplaatsschrijnwerker (WPS).
De leerlingen behalen een getuigschrift beroepsonderwijs of verworven competenties