foto2   

Onze doelgroep bestaat uit jongeren vanaf 13 jaar met een attest

basisaanbod, type 3 of type 9

buitengewoon onderwijs.