OV3Onderwijsopmaat   Onderwijs op maat

 

De unieke situatie van elke leerling heeft nood aan een eigen ontwikkelingsprofiel. Professionele medewerkers die nauw samenwerken.

Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgbegeleiders en directie streven dan ook naar het welbevinden van elke leerling. Hierbij wordt rekening gehouden met de intellectuele mogelijkheden en de bijzondere situatie van de leerling.