Onze school ondersteunt je in het behalen van een diploma en het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de maatschappij. Daarom geven we aandacht aan je  vaardigheden, je gedrag en je welbevinden.  

We zorgen voor

een specifieke ondersteuning voor elke leerling.

 
Zorgbegeleiding
 

Socio-emotionele zorg bieden;

Link tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en externe diensten;

Ondersteuning van leerkrachten bij klassenraden om een individueel handelingsplan samen te stellen voor elke leerling met specifieke noden.

Bieden ondersteuning

  • wanneer het gewone les/schoolverloop moeizaam gaat;
  • wanneer een leerling de gepaste sociale communicatieve vaardigheden mist en hierbij extra hulp nodig heeft. 
 
Klassenraden
 
In de socio-emotionele begeleiding staat de klassenraad centraal. Deze komt wekelijks samen en bestaat uit alle leerkrachten en het orthopedagogisch team.
 
 Oudercontact
 
Ouders en school spelen een erg belangrijke rol in de dagelijkse zorg van het kind. Daarom wordt er per schooljaar 4 maal een oudercontact georganiseerd dat wordt begeleid door de klasmentor. Hiernaast organiseert de school regelmatig oudermomenten waar ouders op vrijwillige basis naar toe kunnen komen.
 
(P)CLB en GTB
 

Ook het Provinciaal centrum voor leerlingbegeleiding (PCLB) biedt informatie, hulp en begeleidt op vraag van de leerling, de ouders en de school. Het werkt onafhankelijk, discreet en gratis. 

Leerlingen die na het beëindigen van hun opleiding moeilijkheden ondervinden om tewerkgesteld te worden, kunnen in samenwerking met PROVIL ION OV3, beroep doen op de  gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB). Deze organisatie begeleidt mensen naar een gepaste job en ondersteunt hen om deze te behouden.