Observatiejaar

 

 Voor wie ?   Je behaalde het getuigschrift basisonderwijs.
 
Wat houdt de richting in?  

Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in een “grote” school. Onze bedoeling is dan ook om de overgang naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten gebeuren. Daarom besteden we veel aandacht aan de opvang en het onthaal van onze nieuwe leerlingen. Dit doen we onder andere door een onthaalprogramma tijdens de eerste schooldagen van het nieuwe schooljaar aan te bieden. Op deze manier verloopt de kennismaking vlotter en zal uw kind zich sneller thuis voelen op school.

In de observatiefase (die beperkt is tot 1 schooljaar) maken de leerlingen kennis met verschillende materialen,  technieken en werksituaties. Op deze manier kunnen ze door observatie hun eigen mogelijkheden en belangstelling  ontdekken.

     
 Wat hierna ?   Na het beëindigen van de observatiefase biedt PROVIL ION twee opleidingen aan, namelijk: grootkeukenmedewerker (GKM) en werkplaatsschrijnwerker (WPS). De leerlingen behalen een getuigschrift beroepsonderwijs of verworven competenties.
     

  

           
foto's
    Vakken Aantal lesuren  
    Algemene Sociale Vorming (ASV) 16  
      Taal 3  
      Rekenen 3  
   

  Sociale vorming (Thema's,  Project,  ICT)

3  
      Crea 2  
      Godsdienst - Niet-confessionele zedenleer 2  
      Lichamelijke opvoeding 2  
      Zwemmen 1  
    Beroepsgerichte vorming (BGV) 16  
      Werkplaatsschrijnwerker 8  
      Grootkeukenmedewerker 8  
    Totaal 32