Kwalificatie Grootkeukenmedewerker

 

 Voor wie ?   Jongeren overkomen van de opleidingsfase of eventueel instromers van het gewoon onderwijs met een attest basisaanbod buitengewoon onderwijs.
 
Wat houdt de richting in?  

Beroepsgerichte vorming (BGV):

Tijdens de lessen BGV worden de basisvaardigheden aangeleerd, er wordt gewerkt volgens de HACCP normen en naar meer zelfstandigheid. Hier leren ze specifiek: basistechnieken, toestellen in de grootkeuken, werktempo verhogen, stages om kennis te maken met de werkomgeving.

Algemene sociale vorming (ASV):

In de lessen ASV wordt de persoonlijkheid van de leerling ontwikkeld door basisvaardigheden aan te leren die later essentieel zijn om hun beroep uit te oefenen. Op deze manier verwerven ze stapsgewijs de vereiste arbeidscompetenties. Maatschappelijke thema’s zijn eveneens belangrijk voor de ontwikkeling en sociale vorming van de leerling. Thema’s die aan bod komen: rechten en plichten als jobstudent, stagevoorbereidingen, het openbaar vervoer, solliciteren, theoretisch rijbewijs B, VDAB, schoolverlatersagenda, verzekeringen, uit huis gaan.

     
 Wat hierna ?   De leerlingen behalen een getuigschrift beroepsonderwijs of verworven competenties. Ze kunnen dan aan de slag op de arbeidsmarkt of nog een extra jaar alternerende beroepsopleiding volgen.
     

  

           
foto gkm
    Vakken Aantal lesuren  
    Algemene Sociale Vorming 10  
    Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 6  
    Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2  
    Lichamelijke opvoeding
2  
       
    Beroepsgerichte vorming 22  
    Keukenvaardigheden  
    Grootkeukentechnieken  
    Grootkeuken koud/warm  
    Toonbankbediening  
    Dagelijks/grondig onderhoud  
    Totaal 32