Opleiding Werkplaatsschrijnwerker

 

 Voor wie ?   Jongeren die instromen van het gewoon onderwijs met een attest basisaanbod buitengewoon onderwijs of jongeren die de observatiefase hebben gedaan.
 
Wat houdt de richting in?  

Beroepsgerichte vorming (BGV):

Tijdens de lessen BGV worden aan aantal basisvaardigheden aangeleerd zoals frezen, schaven, vaardigheden rond veiligheid in de werkplaats, zelfstandig en in team leren werken, machinale houtbewerkingsmachines gebruiken. Hier leren ze specifiek handvaardigheden, basistechnieken, verschillende gereedschappen en de voornaamste houtsoorten.

Algemene sociale vorming (ASV):

In de lessen ASV wordt de persoonlijkheid van de leerling ontwikkeld door basisvaardigheden aan te leren die later essentieel zijn om hun beroep uit te oefenen. Op deze manier verwerven ze stapsgewijs de vereiste arbeidscompetenties. Maatschappelijke thema’s zijn eveneens belangrijk voor de ontwikkeling en sociale vorming van de leerling. Thema’s die aan bod komen: surfen op het internet, energie kost geld, vrije tijd is blije tijd, ik spaar voor.

     
 Wat hierna ?   Na de opleidingsfase ga je over naar de kwalificatiefase waar er nog dieper ingegaan wordt op inhouden en vaardigheden van jouw keuzerichting.
     

  

           
foto wps1
    Vakken Aantal lesuren  
    Algemene Sociale Vorming 13  
    Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 8  
    Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer 2  
    Lichamelijke opvoeding
3  
       
    Beroepsgerichte vorming 19  
    Manuele houtbewerking  
    Machinale houtbewerking  
    Plaatmateriaalverbindingen  
    Afwerkingstechnieken  
     
    Totaal 32