Observatiefase

 

 Voor wie ?   Jongeren vanaf 13 jaar met een attest basisaanbod, type 3 of type 9 buitengewoononderwijs.
 
Wat houdt de richting in?  

Voor heel wat kinderen uit het basisonderwijs wordt het observatiejaar een eerste stap in een “grote” school. Onze bedoeling is dan ook om de overgang naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten gebeuren. Daarom besteden we veel aandacht aan de opvang en het onthaal van onze nieuwe leerlingen. Dit doen we onder andere door een onthaalprogramma tijdens de eerste schooldagen van het nieuwe schooljaar aan te bieden. Op deze manier verloopt de kennismaking vlotter en zal uw kind zich sneller thuis voelen op school.

Beroepsgerichte vorming (BGV):

In de observatiefase (die beperkt is tot 1 schooljaar) maken de leerlingen kennis met: verschillende materialen; verschillende technieken; verschillende werksituaties. Op deze manier kunnen ze door observatie hun eigen mogelijkheden en belangstelling leren ontdekken.

Algemene sociale vorming (ASV):

In de lessen ASV wordt de persoonlijkheid van de leerling ontwikkeld door basisvaardigheden aan te leren die later essentieel zijn om hun beroep uit te oefenen. Op deze manier verwerven ze stapsgewijs de vereiste arbeidscompetenties. Maatschappelijke thema’s zijn eveneens belangrijk voor de ontwikkeling en sociale vorming van de leerling. Thema’s die dit schooljaar aan bod komen: onze klas en onze school, gezond of ziek, we leren een beroep.

     
 Wat hierna ?   Na dit schooljaar kan je kiezen tussen de keuzerichting grootkeukenmedewerker of werkplaatsschrijnwerker. Hierin start je met de opleidingsfase.
     
    OV3OBS1