Onze school ondersteunt je in het behalen van een diploma en het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de maatschappij. Daarom geven we aandacht aan je cognitieve vaardigheden, je gedrag en je welbevinden.  

We zorgen voor

een specifieke ondersteuning voor elke leerling.

         
Didactisch   Gedragsmatig   Socio-emotioneel
         
Aandacht voor intellectuele en diagnosespecifieke vaardigheden.  

Leefregelsysteem

Leerlingvolgkaart

Individueel contract

Rustmoment

 

Klasmentor

Basiszorg

Zorgbegeleiders