Elke leerling is anders. Om samen-leven en samen-leren op school mogelijk te maken, werken we met jou aan bepaalde belangrijke vaardigheden.
         

Leefregelsysteem

De algemene leefregels vergemakkelijken de omgang tussen de leerlingen en maken het leren mogelijk. Het leefregelsysteem is duidelijk en concreet uitgeschreven, zodat je steeds weet waaraan je je moet houden en wat het gevolg is van het overtreden van een bepaalde regel. In het begin van het schooljaar wordt het leefregelsysteem met jou besproken en krijg je ook een papieren versie hiervan. Bij een overtreding word je verplicht om over je fout na te denken d.m.v. een reflectieverslag en/of –gesprek. Je leert de consequenties van je gedrag dragen.

         

Leerlingvolgkaart

Je krijgt enkele werkpunten voor je gedrag en attitude. Tijdens elk lesuur is hier aandacht voor en volgt een beoordeling.

Je klasmentor bespreekt de vorderingen op je werkpunten met jou. Een goede inzet wordt beloond.

         

Rustmoment

Speciale aandacht gaat naar het aanleren van manieren om om te gaan met boosheid, frustratie, stress,… De stille ruimte, time-out en afkoelruimte bieden hier materiële omkadering om te leren tot rust te komen..