Een klimaat creëren waar jij je met je moeilijkheden, beperkingen en zorgen je thuis voelt is voor ons een prioriteit. Daarom wordt je omringd door deskundige volwassenen.
         

Klasmentor

Omdat de klasmentor heel wat uren in de klas lesgeeft is het voor jou gemakkelijk en laagdrempelig om zaken met hem of haar te bespreken. Daarnaast vangt de klasmentor ook heel wat signalen op.

 

Basiszorg

Een opvoeder en time-outleerkracht staan voor je klaar op momenten dat het moeilijk gaat. Hierdoor hoeven moeilijkheden of conflictsituaties niet te escaleren.

 

Zorgbegeleiding

Psychologen en een pedagoog ondersteunen je leerkracht in het zoeken naar een geschikte aanpak voor jou. Zo nodig bieden ze individuele begeleiding bij schoolgerela-teerde moeilijkheden (studie-planning, sociale vaardig-heden, conflicthantering,…). Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de volledige context.

Zorgbegeleiding gaat in gesprek met jou en werkt indien nodig samen met andere mensen uit jouw leefwereld (ouders, thuis-begeleiding, psycholoog, psychiater).