Visie

Onze school is er voor leerlingen met

  • autismespectrumstoornissen,
  • socio-emotionele problemen en
  • gedragsproblemen.

Hierdoor kunnen ze niet terecht in het klassieke onderwijs.

Ons leerkrachtenteam geeft hen de gepaste omkadering en begeleidt hen om hun middelbare studies af te ronden. In een stimulerende leer- en leefomgeving nemen de jongeren hun leerproces in handen en benutten ze hun leervermogen optimaal. We creëren bovenal mogelijkheden om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

Warmte

We zijn een school waar leerlingen ‘thuis’ komen en waar positief denken centraal staat. Er is ruimte om een band te creëren tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Als schoolteam staan we klaar voor elke leerling en elke ouder. In een open relatie proberen we elkaar goed aan te voelen en elkaars behoeften duidelijk te begrijpen via eerlijke, respectvolle communicatie. We leven ons in de leefwereld van onze leerlingen in, waardoor we hun respect winnen. Onze school is een veilige, geborgen omgeving waar de leerlingen elkaar en leerkrachten ontmoeten. We stimuleren leerlingen om zorg te dragen voor anderen, met aandacht voor ieders eigenheid.

 

Gedrevenheid

Ons schoolteam blijft passioneel zoeken naar nieuwe kansen: nieuwe kansen voor onze leerlingen, nieuwe kansen voor andere onderwijsmethodes, nieuwe kansen in het begeleiden van onze leerlingen naar een passende plaats in de maatschappij. We houden hierbij een realistisch doel voor ogen en zetten ons gemotiveerd in om dat te bereiken. Onze overtuiging is dat ons schoolteam en de ouders samen de leerlingen op de juiste weg naar volwassenheid kunnen zetten. Daarom scheppen we in onze school een positief klimaat dat iedereen stimuleert om het beste van zichzelf te geven en om samen te blijven zoeken. We dragen dit enthousiasme over op de leerlingen, zodat ze zelf hun leven in handen leren nemen.

     

Veelzijdigheid

We houden rekening met de totale persoonlijkheid van onze leerlingen. We ondersteunen daar waar het minder goed gaat en stimuleren waar leerlingen goed zijn, hoe verschillend ze ook mogen zijn. Ons schoolteam verenigt leerkrachten en begeleiders met een veelheid aan opleidingen en persoonlijkheden. De veelzijdigheid komt ook tot uiting in de structuur van onze school, die de mogelijkheid biedt aan eenieder om te groeien in de richting die hem of haar het best past.

 

Creativiteit

Creativiteit vinden we belangrijk in onze school. We durven verder te kijken dan de klassieke aanpak, komen met nieuwe inzichten en bieden oplossingen die buiten de conventionele aanpak liggen. We vinden dat het onze taak is om nieuwe wegen te verkennen en die ook daadwerkelijk te bewandelen. We sporen onze leerlingen aan om creatief te zijn. We geven hen uitgebreid kansen om hun ideeën te realiseren.

     

We zijn ervan overtuigd dat de waarden warmte, gedrevenheid, veelzijdigheid en creativiteit ertoe bijdragen dat onze leerlingen zich tot jongeren ontplooien die hun plaats in de maatschappij vinden en zich bewust zijn van hun mogelijkheden.