3de jaar Economie

 

 Voor wie ?   De meest logische vooropleiding is de basisoptie 'Moderne wetenschappen', maar andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk.
 
Wat houdt de richting in?   In de richting 'Economie' bestudeer je verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten (zoals het ondernemerschap) en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen (zoals arbeidsmarkt en werkloosheid). Ook de beginselen van boekhouden, komen in deze opleiding aan bod. Je leert onder andere een inventaris maken, een balans opstellen en verrichtingen boeken.
     
 Wat hierna ?   Binnen onze school is 'Economie-Moderne talen' een logische vervolgopleiding. Overgangen naar andere ASO- en TSO-richtingen, afhankelijk van je kennis en interesse, zijn individueel te bespreken.
     

  

           
KlasTweedegraad3
    Vakken Aantal lesuren  
    Economie 4  
    Nederlands 4  
    Frans 4  
    Engels 3  
    Wiskunde 4  
    Fysica 1  
    Biologie 1  
    Chemie 1  
    Informatica 1  
    Lichamelijke opvoeding 2  
    Geschiedenis 2  
    Aardrijkskunde 1  
    Levensbeschouwing 2  
    Ontdek je talent 1  
    Remediëring 1  
      Totaal 32