Onderbouw Opleidingsvorm 4

De eerste drie leerjaren dat je op onze school les volgt, wordt je begeleid door een vaste groep van een zestal leerkrachten. Deze zes leerkrachten vormen een team dat zeer nauw samenwerkt en je gedurende de drie jaar van de onderbouw van nabij opvolgt. De leerkrachten van het team kennen je daarom zeer goed en zijn op de hoogte van je sterktes en zwaktes. Ze weten ook prefect wat je nodig hebt om je goed te voelen op onze school. Het team is voor jou een vertrouwde groep van leerkrachten. Als school letten we erop dat er zeker een leerkracht in het team zit met een persoonlijkheid die jou ligt. Omdat de leerkrachten in jou team niet kunnen instaan voor alle vakken, krijg je voor een aantal vakken ook les van leerkrachten uit andere teams van onze school.