Structuur Opleidingsvorm 4

De school is opgebouwd rond zes leerkrachtenteams aangevuld met iemand van zorgbegeleiding. Er zijn drie teams in de onderbouw en drie in de bovenbouw. In de onderbouw geeft een team les aan leerlingen van eenzelfde leerjaar (eerste, tweede en derde leerjaar). In de bovenbouw geven de teams les aan leerlingen in een bepaald interessegebied (wetenschappen, economie –  talen, informatica).