Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Aanmelden

Voor de aanmelding in onze school voor het eerste leerjaar secundair moet je kind in het bezit zijn van:

- een getuigschrift basisonderwijs ;

- een attest buitengewoon onderwijs OV4 type 9.

 

**Een aanmelding is geen inschrijving.

Overeenkomst de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht van inzage, verbetering of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking. Alsmede heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.