Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Aanmelden

Voor de aanmelding in onze school voor het eerste leerjaar secundair moet je kind in het bezit zijn van:

- een getuigschrift basisonderwijs ;

- een attest buitengewoon onderwijs OV4 type 9.

Aanmeldingsformulier

Wil je je graag aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.

Breng ook je identiteitskaart mee en eventueel al een verslag van het CLB.

Let op! Een aanmelding is geen inschrijving.

Voor welke opleidingsvormen kun je je aanmelden?

OV4 (type 3 en type 9)

OV3 (BA, type 3 en type 9)

B-stroom (type 9, nieuw vanaf schooljaar 2020-2021)

Humane wetenschappen in het 1ste jaar van de 2de graad (nieuw vanaf schooljaar 2020-2021)

Overeenkomst de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht van inzage, verbetering of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking. Alsmede heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.