Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg
17
januari
2020

QuizION

20.00U - 23.00U u.
Lommel , Duinenstraat 1 , 3920 Lommel

Schrijf je hier in voor onze QuizION

Inschrijfformulier

Wil je je graag inschrijven? Vul dan onderstaand formulier in.

Overeenkomst de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht van inzage, verbetering of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking. Alsmede heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor meer info, kan u zich wenden tot de heer Bruno Ravyts , veiligheidsconsulent voor provinciale scholen. tel.: 011 23 71 66, DPO@limburg.be
U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.