Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

3A - Economische wetenschappen

3de jaar (Doorstroom)

Voor wie?

Je hebt een verslag type 3 of type 9.

De meest logische vooropleiding is de basisoptie 'Moderne wetenschappen' in het tweede jaar. Andere vooropleiding zijn zeker mogelijk.

Wat houdt de richting in?

In de richting 'Economie' bestudeer je verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten (zoals het ondernemerschap) en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen (zoals arbeidsmarkt en werkloosheid. Ook de beginselen van boekhouden komen in deze opleiding aan bod. Je leert een inventaris maken, balans opstellen, verrichtingen boeken.

Enkele thema’s die worden aangesneden in de tweede graad:

• De kern van het ondernemen: prijsvorming, welvaart en stakeholderanalyse;

• Werken in een onderneming: arbeidsmarkt, productiviteit en tevredenheid;

• Produceren voor de wereldmarkt: economische groei en internationale handel;

• Boekhouden: het financiële aspect van ondernemen.

Wat hierna?

Binnen onze school is Economie-Moderne talen een logische vervolgopleiding.

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvakken

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Geschiedenis

2

- Engels

3

- Biologie

1

- Chemie

1

- Fysica

1

- Nederlands

4

- Frans

4

- Lichamelijke opvoeding

2

- Wiskunde

5

- Toegepaste informatica (ICT en Media)

1

- Exploratie (Mens en samenleving)

1

- Economie

4