Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

3A - Wetenschappen

3de jaar (ASO)

Voor wie?

Tweede graad

De meest logische vooropleiding is de basisoptie 'Moderne wetenschappen" in het tweede jaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk.

Wat houdt de richting in?

In deze studierichting wordt er meer tijd en ruimte voor uitdieping van de exacte wetenschappen, zoals biologie, chemie en fysica voorzien. Hoewel deze opleiding eerder theoretisch is, wordt tijdens de lessen ook gewerkt vanuit eigen waarnemingen bij demonstraties, labo's. Je leert gericht informatie opzoeken, wetenschappelijk denken, inzichtelijk werken, nauwkeurig analyseren en beoordelen. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij er niet tegenop ziet om leerstof zelfstandig te verwerken.

 

 

Vak

Aantal uren

Basisvakken

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Richtingsvakken

Fysica

2

Biologie

2

Chemie

2

Wiskunde

5

Mens en milieu

Informatica

1

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Projecten

Ontdek je talent

1

Soemma

1

Vrije ruimte

/

Remediëring

1