Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

4EC - Economie

4de jaar (ASO)

Voor wie?

Je hebt een verslag type 3 of type 9.

De meest logische vooropleiding is de basisoptie 'Moderne wetenschappen' in het tweede jaar. Andere vooropleiding zijn zeker mogelijk. Klik hier voor de folder te bekijken.

Wat houdt de richting in?

In de richting 'Economie' bestudeer je verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten (zoals het ondernemerschap) en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen (zoals arbeidsmarkt en werkloosheid. Ook de beginselen van boekhouden komen in deze opleiding aan bod. Je leert een inventaris maken, balans opstellen, verrichtingen boeken.

Wat hierna?

Binnen onze school is Economie-Moderne talen een logische vervolgopleiding.

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvakken

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Richtingsvakken

Economie

4

Frans

/

Engels

/

Duits

/

Mens en milieu

Informatica

1

Fysica

1

Biologie

1

Chemie

1

Natuurwetenschappen

/

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Projecten

Ontdek je talent

1

Soemma

/

Vrije ruimte

/

Remediëring

1