Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

4W - Humane Wetenschappen

4de jaar (ASO)

Voor wie?

Je hebt een verslag type 3 of type 9.

Tweede graad

De meest logische vooropleiding is de basisoptie 'Moderne talen en wetenschappen' in het tweede jaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk .Klik hier voor de folder.

Wat houdt de richting in?

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

 

Vak

Aantal uren

Basisvakken

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Wiskunde

4

Basisvakken

Cultuurwetenschappen

2

Gedragswetenschappen

2

Mens en milieu

Informatica

1

Fysica

1

Biologie

1

Chemie

1

Natuurwetenschappen

1

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

1

Levensbeschouwing

1

Projecten

Ontdek je talent

1