Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

4W - Wetenschappen

4de jaar (ASO)

Voor wie?

De meest logische vooropleiding is de basisoptie ‘Moderne wetenschappen’ in het tweede jaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk.

Wat houdt de richting in?

In deze studierichting voorzien we meer tijd en ruimte voor de uitdieping van de exacte wetenschappen, zoals biologie, chemie en fysica. Hoewel deze opleiding eerder theoretisch is, werken we ook vanuit eigen waarnemingen tijdens demonstraties of labo’s. Je leert gericht informatie opzoeken, wetenschappelijk denken, inzichtelijk werken,
nauwkeurig analyseren en beoordelen. We verwachten van je dat je het als een uitdaging ziet om leerstof zelfstandig te verwerken.

Wat hierna?

Binnen onze school is ‘Wetenschappen-Wiskunde’ een logische vervolgopleiding.

Vak

Aantal uren

Basisvakken

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Richtingsvakken

Fysica

2

Biologie

2

Chemie

2

Wiskunde

5

Mens en milieu

Informatica

1

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Projecten

Ontdek je talent

1

Soemma

1

Vrije ruimte

/

Remediëring

1