Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

6 Informaticabeheer

6de jaar (TSO)

Voor wie?

Je hebt een verslag type 3 of type 9.

De leerlingen die de richting Informaticabeheer kiezen zijn meestal vertrouwd met eenvoudige toepassingen op computer of zijn gefascineerd door de uitdagingen van de informatiemaatschappij.

Wat houdt de richting in?

Deze richting bereidt voor op de arbeidsmarkt, maar is zeker ook gericht op het verder studeren. De eerste doelstelling wordt gerealiseerd met de leerinhouden die verband houden met de praktische kennis van de PC, de toepassingspakketten en de typische PC-programmeertalen, terwijl de tweede wordt gerealiseerd met de algemene vakken als wiskunde, economie en met de probleemoplossende vaardigheden. Vele vaardigheden zijn overdraagbaar naar nieuwe situaties (bv. analysetechnieken die bij de ontwikkeling van programmatuur van de ene taal naar de andere overdraagbaar zijn).

Wat hierna?

Naar het hoger onderwijs bereidt de studierichting Informaticabeheer de leerlingen voor op een professionele bachelor Toegepaste Informatica, Informatiemanagement en multimedia of Elektronica- ICT.

Naar de arbeidsmarkt komen volgende beroepen en functies in aanmerking: netwerkbeheerder, PCdeskundige, onderhoud van PC hard- en software, verzorgen van interne PC opleidingen, aankoopverantwoordelijke (van informaticamateriaal), ontwikkeling van routinetoepassingen en eenvoudige programma's, onderhoud van programma's, adviseur bij de verkoop van pc's, helpdesk verantwoordelijke, ontwikkeling van kleinschalige communicatienetwerken.

De verantwoordelijkheid op het werkveld kan beperkt zijn tot het eigen takenpakket, maar in veel gevallen (bijvoorbeeld in een KMO) zal de informaticus de enige zijn die instaat voor het geheel van de informatica in het bedrijf, zodat in dat laatste geval de verantwoordelijkheid gekoppeld is aan controle, begeleiding en managementtaken.

 

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvakken

Nederlands

3

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

5

Richtingsvakken

Webdesign

3

Programmeren

4

Netwerken

3

SQL

2

Mens en milieu

Geschiedenis

1

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Projecten

Stages

2 weken