Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Schoolvisie

De waarden warmte, gedreven, veelzijdig en creatief staan centraal in onze school. We zijn er als schoolteam van overtuigd dat deze waarden onze leerlingen laten uitgroeien tot jongeren die hun plaats in de maatschappij vinden en zich bewust zijn van hun mogelijkheden. Binnen de school hechten we belang aan positief denken en werken we aan een respectvolle relatie om zo een band te doen ontstaan tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. In een open relatie proberen we elkaar goed aan te voelen en elkaars behoeften duidelijk te begrijpen via eerlijke, respectvolle communicatie. De relatie die de leerkracht aangaat met de leerling is essentieel in het creëren van een veilige, geborgen omgeving waarin de leerling leerkansen krijgt om zijn leervermogen maximaal te ontwikkelen. Een geborgen omgeving betekent dat de leerling structuur in tijd, ruimte én begeleiding aangeboden krijgt.

We stimuleren leerlingen om zorg te dragen voor anderen, met aandacht voor ieders eigenheid. Vanuit een pluralistische kijk op de samenleving willen we positief, respectvol met elkaar kunnen omgaan, ongeacht overtuiging, achtergrond, geaardheid, maar eveneens ongeacht de onderwijsbehoeften die de leerling heeft. We zoeken uit waar de leerling staat, erkennen de noden van leerlingen en vertalen deze in een gepaste pedagogisch-didactische aanpak en/of onderwijsaanbod in een context waarin er respectvol, eerlijk en transparant gecommuniceerd wordt. We blijven zoeken naar nieuwe kansen om leerlingen te begeleiden. Het bepalen van opvoedings- en onderwijsbehoeften op maat van de leerling, daagt het leerkrachtenteam uit om verder te kijken dan standaardoplossingen en op zoek te gaan naar creatieve manieren om een juist antwoord te formuleren op de vraag ‘wat heeft deze leerling nodig?’. Deze vraag reikt vaak verder dan enkel de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar raakt de totale persoonsontwikkeling van de leerling. Daarbij houden we steeds een realistisch doel voor ogen