Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

1B - Praktisch

1ste jaar (BSO)

Voor wie?

Je behaalde het getuigschrift niet basisonderwijs en je hebt een verslag OV4 type 9.

Wat houdt de richting in?

In het eerste leerjaar B ligt de nadruk op een brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week. In de "oriëntatie" wordt er via vakoverschrijdende projecten enkel praktisch verdiept op de basisvorming. Deze oriëntatie bestaat telkens uit 3 lesuren.

 

 

STEM-Techniek

  • Verdieping van techniek & ICT a.d.h.v projecten.

Maatschappij en welzijn

  • Verdieping van verzorging & ICT a.d.h.v projecten.

Klasuur

  • Sociale activiteiten.

Differentiatie

Flex-uur

  • remediëring of verdieping van de hoofdvakken.
  • leren leren.

Vak

Aantal uren

Basisvorming

- Nederlands

4

- Frans

1

- Engels

1

- Wiskunde

4

- Maatschappelijke vorming

2

- Techniek

5

- Geschiedenis

2

- Aardrijkskunde

1

- Mens & samenleving

1

- Lichamelijke opvoeding

2

- Levensbeschouwing

2

- Creatieve vorming

2