Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

1B - Praktisch

1ste jaar

Voor wie?

Je kunt starten in 1B als je:

 • geen getuigschrift basisonderwijs hebt
 • over een verslag OV4 type 9 beschikt
 • geen 6e leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

Wat houdt de richting in?

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven. Daarom herhalen we in de vakken Nederlands en wiskunde de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs. Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral door te doen.

 

Wat hierna?

Als je ene A-attest hebt behaald (=geslaagd zijn) mag je ook overstappen naar 1A. Dit is enkel haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor onder andere de vakken  Nederlands, Frans en wiskunde. Als je deze overstap overweegt, vraag je raad aan de school en het CLB.

 

 

Iet voor jou?

 • Je bent een echte doener

 • je maakt stap voor stap kennis met projecten en je gaat ermee aan de slag

 • je leert verschillende sectoren kennen

 • je leert verschillende gereedschappen en materialen kennen

Onze troeven

 • een vertrouwde werk- en studieplek op school

 • persoonlijke begeleiding bij taken/toetsen

 • een klein team van vertrouwde leerkrachten

 • individuele begeleiding door het hele team

 • ondersteuning door psycholoog, logopedist en pedagoog

 • een uniek pestbeleid

 • goede samenwerking op campusniveau, zodat een overstap naar een andere richting mogelijk is.

Voorbereiding op

2de jaar B:

- STEM-Techniek

 • Hout en bouw
 • Elektriciteit

2de en 3de graad BSO

Vak

Aantal uren

Basisvorming

- Nederlands

4

- Frans

1

- Engels

1

- Wiskunde

4

- Natuurwetenschappen

2

- Techniek

5

- Mavo

2

- ICT

1

- Lichamelijke opvoeding

2

- Levensbeschouwing

2

- Creatieve opvoeding

2

Keuze-vast

- Flex-uur

1

- Klasuur

1

Keuzegedeelte

- STEM-techniek

3