Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

1B Praktisch

1ste jaar

Voor wie?

Je kunt starten in 1B als je:

 • Geen getuigschrift basisonderwijs hebt.

 • Over een verslag OV4 type 9 beschikt.

 • Geen 6e leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

Wat houdt de richting in?

1B is bedoeld voor leerlingen de niet alle leerstof van de lagere school begrepen hebben. In de vakken Nederlands en wiskunde wordt de belangrijkste leerstof van de lagere school herhaald. Naast deze theoretische lessen krijg je veel techniek en praktijk. In 1B leer je vooral met je handen en minder met je hoofd.

Iets voor jou?

 • Je hebt een sterke interesse voor techniek.

 • Je maakt graag werkstukjes met metaal, elektriciteit, hout, bouw- en kunststoffen.

 • Je werkt graag met verschillende gereedschappen en materialen.

 • Je bent een echte DOENER.

Onze troeven

 • Een vertrouwde werk- en studieplek op school.

 • Persoonlijke begeleiding bij taken/toetsen.

 • Een klein team van vertrouwde leerkrachten.

 • Individuele begeleiding door het hele team.

 • Ondersteuning door psycholoog, logopedist en pedagoog.

 • Een uniek pestbeleid.

 • Goede samenwerking op campusniveau, zodat een overstap naar een andere richting mogelijk is.

Voorbereiding op

 • 1A
 • 2B
  • Hout en bouw

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Maatschappelijke vorming

2

- Exploratie

1

- Nederlands

4

- Frans

2

- Lichamelijke opvoeding

2

- Artistieke opvoeding

2

- Natuurwetenschappen + STEM

2

- Wiskunde + STEM

4

- Techniek + STEM

5

Differentiatie

2

- Flex-uur: Remediering/verdieping

1

- Klasuur: Leren leren - burgerzin

1

Basisoptie

3

STEM-technieken

3