Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

logo

Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met de school.

Elke school werkt met een CLB.
Ouders, leerlingen en de school krijgen er informatie, hulp en begeleiding.  Jouw school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Onze dienst telt ongeveer 30 medewerkers en we begeleiden ongeveer 9000 leerlingen in de provincie Limburg

De inzet van het PCLBL heeft als doel:

“het leerproces of de onderwijsloopbaan te versterken door samen met de ouders en de  school te zorgen voor optimale ontwikkelings- en onderwijskansen van de leerlingen, nu en in de toekomst. Het PCLBL  geeft prioritair aandacht aan leerlingen die bedreigd worden in hun ontwikkelings- en leerproces of opgroeien in een risicovolle omgeving”.

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 inhoudelijke domeinen:

  • leren en studeren;
  • de schoolloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Om deze begeleiding waar te maken werken we nauw samen met de drie doelgroepen:   de leerlingen, de ouders en de schoolteams.  Het CLB neemt daarbij een onafhankelijke positie in, gericht op het belang van de leerling.

Het PCLB werkt dus samen met de school, maar is er geen deel van.  Wij werken onafhankelijk.

Het PCLB werkt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen, artsen en verpleegkundigen werken er samen.

Klik hier voor de website van het PCLB.