Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg
1 - 10
juli
2021

Aanmeldingen - 1 t.e.m. 10 juli

Lommel

Aanmelding

Straat + nummer
Postcode + gemeente
Welk type? (Als je het type weet mag je het hieronder aanduiden.)
Kinderen met leerstoornissen.
Kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen.
Kinderen met autismespectrumstoornis.
Voor welke opleidingsvorm?
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Voor OV3 bieden wij volgende richtingen aan: - Basis hout - Basis horeca
Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.
Is er een CLB-verslag of doorverwijzing naar OV3, OV4?