Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

INSCHRIJFPROCEDURE

Na het doorlopen van de aanmeldprocedure en de intakeprocedure, kan er overgegaan worden tot inschrijving.

Leerlingen die op de wachtlijst staan, worden gecontacteerd zodra er plaatsen vrijkomen.

  1. Na controle of een leerling aan alle voorwaarden voor inschrijving voldoet, krijgen de ouders een brief met de mededeling dat hun zoon/dochter in september kan starten in Provil ION.
  2. Ouders bevestigen schriftelijk dat ze hun zoon of dochter wensen in te schrijven in Provil ION.
  3. De school verstuurt de nodige informatie over de start van het nieuwe schooljaar tijdens de eerste week van augustus.

KLIK HIER VOOR DE INFOGRAPHIC VAN ONZE AANMELDINGSPROCEDURE