Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Privacy

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Limburg (de verwerkingsverantwoordelijke), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

De provincie Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING? 

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites en de mobiele websites van de Scholengemeenschap voor het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg. 

Onder dit cookiebeleid vallen de websites van volgende scholen en instellingen: SGPSOL, Provinciale Handelsschool Hasselt (PHH), Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH), Provinciale School Diepenbeek (PSDIEPENBEEK) , Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Provinciale Technische School Maasmechelen (PTSMM), Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL), Provinciaal Instituut Lommel  Individueel onderwijs (PROVI ION) en Provinciale school De Wissel Genk.

TOEGANG TOT INFORMATIE EN RECHTZETTING

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@sgpsol.be

Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen

via mail naar griffie@limburg.be  

per brief naar Griffie, Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt de provincie Limburg persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kun je onderaan deze pagina raadplegen.

KLIKGEDRAG

Op de website van de provincie Limburg worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina's, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de provincie Limburg haar dienstverlening verder optimaliseren.

GEBRUIK VAN COOKIES

De provincie Limburg maakt gebruik van "cookies" om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina's. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website.

Om meer te weten te komen over het cookies, kan je naar doorklikken naar ons cookiebeleid.

WIJZIGINGEN

De provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. 
Bij elke toegang tot de website van de provincie Limburg, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, wordt je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.