Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

1A

1ste jaar

WAT HOUDT DE RICHTING IN?

We zetten in ons eerste jaar sterk in op een vlotte overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. We bieden onze leerlingen daarbij een warme en vertrouwde omgeving aan met de nodige (leer-)ondersteuning.

Het principe van een brede eerste graad met een kwaliteitsvolle basisvorming is ons uitgangspunt. Deze basisvorming beslaat 27 lesuren per week, waarbij we extra investeren in de diepgang van de hoofdvakken. Daarnaast kiezen we bewust voor een goede oriëntering op basis van interesses, talenten en kwaliteiten. Dit wil zeggen dat de leerlingen doorheen het eerste jaar kennismaken met drie keuzegedeeltes, om daarna in het tweede jaar een doordachte keuze te kunnen maken. Tijdens de verschillende keuzegedeeltes (moderne talen / economie en organisatie / wetenschappen) verdiepen we de kennis uit de basisvorming door middel van vakgebonden of vakoverschrijdende projecten.

Als aanvulling op de brede basisvorming en het keuzegedeelte, kiezen we als school voor een flex-uur. Tijdens dit uur kunnen leerlingen onder begeleiding van een leerkracht hun leerproces bijsturen (remediëren of verdiepen). Tenslotte is er ook een uur ‘soemma’, waarin we sterk focussen op het aanleren van efficiënte leerstrategieën voor alle vakken.

Keuzegedeelte

 • Moderne Talen

  • Heb je een talenknobbel? Of een grote interesse in Nederlands, Frans en Engels? In de extra uren gaan we dieper in op de Nederlandse, Franse en Engelse taal en cultuur.
 • STEM-Wetenschappen

  • Ben je geïnteresseerd of gefascineerd door wetenschap? Dan is STEM-wetenschappen iets voor jou! In deze lessen ga je diepgaander kennismaken met science, technology, engineering en mathematics op een projectmatige manier.
 • Economie en organisatie

  • In deze lesuren ontwikkel je je ondernemerszin. Je leert over kopen en verkopen en bestudeert de invloed die reclame en social media op ons hebben. Je doet heel wat financiële kennis op en gaat aan de slag met ICT.

 

Aanvulling

 • Flex-uur

  • Leerlingen die moeilijkheden hebben met een bepaald vak worden hiervoor extra geremedieerd. Leerlingen die reeds een goede basis hebben dagen we verder uit aan de hand diepgaandere oefeningen of projecten.
 • Soemma

  • In vak Soemma spenderen we extra aandacht aan leren leren en samenleven. Samen met de leerkrachten gaan leerlingen op zoek naar hun leerstijl en krijgen ze specifieke tips om te plannen, studeren, samenvatten …

LESSENTABEL

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

27

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Geschiedenis

2

- Engels

1

- Socio-economische initiatie

1

- Nederlands

4

- Frans

4

- Lichamelijke opvoeding

2

- Artistieke opvoeding

1

- Natuurwetenschappen

2

- Wiskunde

4

- Techniek + STEM

2

- Toegepaste informatica (ICT en Media)

1

Complementair

2

- Flex-uur: Remediëring:verdieping

1

- SOEMMA: Leren leren-burgerzin

1

Keuzegedeelte

3

MODERNE TALEN

- Frans-Nederlands-Engels-ICT

3

STEM-WETENSCHAPPEN

- Wiskunde-Natuurwetenschappen - ICT

3

ECONOMIE EN ORGANISATIE

- Economie - ICT

3