Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

1A Algemene vorming

1ste jaar

Provil ION zet in het eerste jaar sterk in op een vlotte overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. We bieden onze leerlingen een warme en vertrouwde omgeving aan met de nodige (leer)ondersteuning en  daarnaast oog voor ontspanning.

Bij het leerproces zetten we vanaf de start sterk in op leren, leven en beleven. Het principe van een brede eerste graad, met een kwaliteitsvolle basisvorming en een aanvullende keuze op maat, is ons uitgangspunt. We begeleiden de leerlingen graag bij het vinden van de optie die best aansluit bij hun individuele talenten en interesses.

Oriëntering?

Provil ION kiest bewust voor een goede oriëntering op basis van interesses, talenten en kwaliteiten. Leerlingen verkennen doorheen het eerste jaar alle basisopties. Zo maken ze kennis met elke basisoptie om in het tweede jaar een doordachte keuze te kunnen maken en zich goed te oriënteren.

Studieaanbod 1A

Het onderwijs in de A-klassen van de eerste graad biedt een brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week met extra diepgang voor de hoofdvakken, aangevuld met 1 flex-uur waar je, onder begeleiding van leerkrachten, je eigen leerproces bijstuurt.

De basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 3 lesuren. In dit keuzegedeelte wordt er via vakgebonden en/of vakoverschrijdende projecten vooral theoretisch verdiept op de basisvorming. Daarnaast leggen we ook de aandacht op leren leren. Hiervoor hebben we het 1 uur soemma ingericht om hier de nodige aandacht op te vestigen.

De basisopties laten jou proeven van studiemogelijkheden in het tweede jaar.

 • Flex-uur

  • Leerlingen die moeilijkheden hebben met een bepaald vak worden hiervoor extra geremedieerd. Leerlingen die reeds een goede basis hebben dagen we verder uit aan de hand diepgaandere oefeningen of projecten.
 • Soemma

  • In vak Soemma spenderen we extra aandacht aan leren leren en samenleven. Samen met de leerkrachten gaan leerlingen op zoek naar hun leerstijl en krijgen ze specifieke tips om te plannen, studeren, samenvatten …
 • Moderne Talen

  • Heb je een talenknobbel? Of een grote interesse in Nederlands, Frans en Engels? In de extra uren gaan we dieper in op de Nederlandse, Franse en Engelse taal en cultuur.
 • STEM-Wetenschappen

  • Ben je geïnteresseerd of gefascineerd door wetenschap? Dan is STEM-wetenschappen iets voor jou! In deze lessen ga je diepgaander kennismaken met science, technology, engineering en mathematics op een projectmatige manier.
 • Economie en organisatie

  • In deze lesuren ontwikkel je je ondernemerszin. Je leert over kopen en verkopen en bestudeert de invloed die reclame en social media op ons hebben. Je doet heel wat financiële kennis op en gaat aan de slag met ICT.

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Geschiedenis

2

- Engels

1

- Exploratie (Mens en samenleving)

1

- Nederlands

4

- Frans

4

- Lichamelijke opvoeding

2

- Artistieke opvoeding

1

- Natuurwetenschappen + STEM

2

- Wiskunde + STEM

4

- Techniek + STEM

2

- Toegepaste informatica (ICT en Media)

1

Keuzegedeelte

2

- Flex-uur: Remediëring:verdieping

1

- SOEMMA: Leren leren-burgerzin

1

Basisopties verkennen

3

Moderne talen

- Frans-Nederlands-Engels-ICT

3

STEM-Wetenschappen

- Wiskunde-Natuurwetenschappen - ICT

3

Economie en organisatie

- Economie - ICT

3