Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

3 - Bedrijf en organisatie

3de jaar (Dubbele finaliteit)

Voor wie?

Je hebt een verslag type 3 of type 9.

Je hebt in het 2de jaar 'Moderne wetenschappen' gevolgd en toont interesse voor de wereld van boekhouden, ondernemen.

 

Wat houdt de richting in?

In deze richting bestudeer je de bedrijfswereld zowel theoretisch al praktisch. De accenten liggen op boekhouden, informatica en toegepaste economie. In een derde jaar ligt de nadruk op verkopen en doe je ondernemerservaring op aan de hand van een project. Tijdens boekhouden komen onder andere de volgende zaken aan bod: het maken van facturen, bedrijfseconomische analyse van een onderneming

 

 

Een brede algemene vorming

 • vlotte communicatie zowel mondeling als schriftelijk: Nederlands, Frans en Engels

 • taalvaardigheid in een bedrijfseconomische context toepassen

Een commerciële vorming

 • verkoopactiviteiten op nationaal niveau: verkooptechnieken, verkoopvormen en verkoopgesprekken voeren

 • bedrijfsbezoeken aan ondernemingen

Een bedrijfseconomische vorming

 • aandacht voor de praktijk van het zakendoen

 • technieken van boekhouding: verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket

 • binnen- en buitenlandse handel

 • organisatie van een bedrijf

 • rekenvaardigheden toepassen binnen de bedrijfseconomische sector

 • zelfstandig werken aan projecten in verband met bedrijfseconomie

 • werken met een geïntegreerd softwarepakket: tekstverwerking, rekenblad, gegevensbeheerpresentatiepakket, internet en multimediatechnieken

Vak

Aantal lesuren

Basisvakken

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Engels

2

- Natuurwetenschappen

2

- Nederlands

4

- Frans

2

- Lichamelijke opvoeding

2

- Wiskunde

3

- ICT en Media

1

- Mens en samenleving

1

- Economie

3

- Boekhouding

8