Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

3 Natuurwetenschappen

3de jaar (Doorstroom)

WAT HOUDT DE RICHTING IN?

Deze studierichting legt de nadruk op verdieping in de wetenschapsvakken gecombineerd met een sterke wiskundige ontwikkeling. Als je voor deze richting kiest, ben je nieuwsgierig van aard, zoek je graag naar verklaringen en hou je van experimenteren en logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan dan ook centraal. Je leert hoe je zelfstandig informatie kritisch bekijkt, structureert en verwerkt, om jezelf zo voor te bereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvakken

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Geschiedenis

2

- Engels

3

- Biologie

2

- Chemie

2

- Fysica

2

- Nederlands

4

- Frans

3

- Lichamelijke opvoeding

2

- Wiskunde

5

- Toegepaste informatica ( ICT & Media)

1

- Soemma

1

- STEM

2