Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

3A Humane wetenschappen

3de jaar (Doorstroom)

Waarom kiezen voor Humane wetenschappen?

  • Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Cultuurwetenschappen:

  • In het vak Cultuurwetenschappen neem je ‘cultuur’ in al haar facetten onder de loep. Media, welzijn, kunst, politiek, filosofie en economie komen allen aan bod als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert.

Gedragswetenschappen:

  • In het vak Gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Zo ben je extra gewapend om vraagstukken in je eigen leven en in de samenleving op te sporen en er oplossingen voor te vinden.

 

Mogelijke studierichtingen na afstuderen   

  • Master: Psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, criminologie, rechten, sociologie, filosofie, moraalwetenschappen, …

  • Prof. bachelor: onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie, communicatiemanagement, ergotherapie, verpleegkunde, logopedie, audiologie …

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Geschiedenis

2

- Engels

3

- Biologie

1

- Chemie

1

- Fysica

1

- Nederlands

4

- Frans

4

- Lichamelijke opvoeding

2

- Wiskunde

4

- Toegepaste informatica

1

- Exploratie

1

- AV Cultuurwetenschappen

2

- AV Gedragswetenschappen

3