Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

3A Natuurwetenschappen

3de jaar (Doorstroom)

Voor wie?

De meest logische vooropleiding is de basisoptie ‘Moderne wetenschappen’ in het tweede jaar.
Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk.

Wat houdt de richting in?

In deze studierichting voorzien we meer tijd en ruimte voor de uitdieping van de exacte wetenschappen, zoals biologie, chemie en fysica. Hoewel deze opleiding eerder theoretisch is, werken we ook vanuit eigen waarnemingen tijdens demonstraties of labo’s. Je leert gericht informatie opzoeken, wetenschappelijk denken, inzichtelijk werken,
nauwkeurig analyseren en beoordelen. We verwachten van je dat je het als een uitdaging ziet om leerstof zelfstandig te verwerken.

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvakken

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Aardrijkskunde

1

- Geschiedenis

2

- Engels

3

- Biologie

2

- Chemie

2

- Fysica

2

- Nederlands

4

- Frans

4

- Lichamelijke opvoeding

2

- Wiskunde

5

- Toegepaste informatica

1

- Exploratie

1

- STEM

1