Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

4 Humane Wetenschappen

4de jaar (Doorstroom)

Wat houdt de richting in?

In deze studierichting staan mens en samenleving centraal. Je leert theoretische en abstractere leerinhouden verwerken en je plaatst je eigen ervaringswereld in een breder perspectief. Je legt daarbij relaties vanuit een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk of filosofisch referentiekader. Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden en je kritische blik krijgen daarbij de nodige aandacht.

 

Vak

Aantal lesuren

Basisvorming

- Nederlands

4

- Frans

4

- Engels

3

- Wiskunde

4

Basisvakken

- Cultuurwetenschappen

3

- Gedragswetenschappen

2

Mens en milieu

- Informatica

- Fysica

1

- Biologie

1

- Chemie

1

- Natuurwetenschappen

- Geschiedenis

2

- Aardrijkskunde

1

- Lichamelijke opvoeding

2

- Levensbeschouwelijke vakken

2

- Economie

1

- Exploratie

1