Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

5 Humane Wetenschappen

5de jaar (Doorstroom)

Wat houdt de richting in?

In deze studierichting staan mens en samenleving centraal. Je leert theoretische en abstractere leerinhouden verwerken en je plaatst je eigen ervaringswereld in een breder perspectief. Je legt daarbij relaties vanuit een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk of filosofisch referentiekader. Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden en je kritische blik krijgen daarbij de nodige aandacht.

 

Wat hierna?

Na deze richting kan je starten in een brede waaier aan richtingen in het hoger onderwijs. Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Mogelijke studies na deze richting:

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich binnen de studiegebieden:

  • Psychologie
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Politieke en Sociale Wetenschappen
  • Sociologie
  • Orthopedagogie

 

 

Vak

Aantal lesuren

Exploratie

1

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Filosofie

2

Kunstbeschouwing

2

Sociologie en psychologie

4

Onderzoekscompetenties

0

Wiskunde

4

Soemma

1

Economie

1

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwelijke vakken

2