Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

5A Humane Wetenschappen

5de jaar (Doorstroom)

Voor wie?

Je hebt een verslag type 3 of type 9.

Je behaalde het 3de jaar Natuurwetenschappen tot een goed einde gebracht. Andere vooropleidingen zijn individueel te bespreken. Klik hier om de folder te bekijken.

Wat houdt de richting in?

Je kiest voor deze richting als je belangstelling hebt voor cultuur, de mens en de samenleving in het algemeen. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van communicatieve en reflectieve vaardigheden. Cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen vormen de kern van deze richting. In cultuurwetenschappen neem je ‘cultuur’ in al haar facetten onder de loep. Media, welzijn, kunst, politiek, filosofie en economie komen aan bod als manieren waarop de mens uitdrukt hoe hij het leven ziet en het samenleven organiseert. In gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Zo ben je gewapend om vraagstukken in je eigen leven en in de samenleving op te sporen en er oplossingen voor te vinden.

Mogelijke studies na deze richting:

» Master: Psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, criminologie, rechten, sociologie, filosofie, moraalwetenschappen, …

» Prof. bachelor: onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie, communicatiemanagement, ergotherapie, verpleegkunde, logopedie, audiologie …

 

 

Vak

Aantal lesuren

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Filosofie

1

Esthetica

1

Cultuurwetenschappen

4

Gedragswetenschappen

4

Wiskunde

3

Soemma

1

Economie

1

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwelijke vakken

2