Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Alternerende beroepsopleiding: Grootkeukenmedewerker

6de jaar

De integratiefase is ook bekend als ABO of alternerende beroepsopleiding.

Wat is "Alternerende beroepsopleiding"?

“Alternerende beroepsopleiding (afgekort ABO) is een manier, die je helpt de overstap tussen de school en het werken op een bedrijf kleiner te maken.

Doelstelling

De tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen.

Financiele ondersteuning

Het Europees Sociaal fonds (ESF) zorgt voor extra financiële middelen om de leerlingen alle kansen te bieden. Een leerling die slaagt en voldoende uren behaalt, krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds.

Doorstroom

De doorstroom naar tewerkstelling in de afgelopen 3 jaar bedraagt 70%.

De opleiding bestaat uit 2 belangrijke delen, namelijk:

 • werkervaring opdoen in een bedrijf
 • vorming op de school.

Werkervaring in het bedrijf

De werkervaring is een vervolg op je gevolgde opleiding bij Provil ION. De leerling gaat werken in een bedrijf en verwerft hierdoor werkervaring op allerlei vlakken zoals:

 • werken met moderne gereedschappen
 • leren samenwerken
 • leren omgaan met gezag
 • leren omgaan met verschillende persoonlijkheden
 • leren omgaan met tijds- en werkdruk
 • zelfstandig leren werken.

Het programma dat je volgt wordt bepaald via overleg tussen het bedrijf en de school. Het wordt dus aangepast aan wat de leerling nodig heeft.

Vorming op school

De leerling krijgt aanvullende vorming op school voor zowel algemene sociale vorming als beroepsgerichte vorming.

Het programma wordt samengesteld door de klassenraad.

Tijdens de opleiding heeft de cursist volgende voordelen:

 • geleidelijke overgang van leren naar werken
 • een praktijkgerichte opleiding
 • kennismaking en werken met machines eigen aan het bedrijf
 • je maakt kennis met werksituaties, werkdruk, tijd en tempo
 • je krijgt in het bedrijf de kans om te bewijzen wat je mogelijkheden zijn
 • je kan steeds rekenen op raad en steun van de school.

Toelatingsvoorwaarden tot de Alternerende beroepsopleiding

Enkel op advies van de klassenraad kan een leerling toegelaten worden tot de alternerende beroepsopleiding. De cursist mag niet ouder zijn dan 21 jaar.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor Alternerende beroepsopleiding?

Om als werkervaringsbedrijf in aanmerking te komen moet het bedrijf de sociale bijdrage voor zelfstandige arbeid voor minstens één persoon betalen.

Een bedrijf dat wordt uitgebaat door de ouders van de cursist of een beschutte werkplaats, dagcentrum, … komen niet in aanmerking.

Getuigschriften

Cursisten die de volledige opleiding hebben gevolgd behalen een getuigschrift “Alternerende Beroepsopleiding”.

Voor leerlingen die een attest” verworven competenties” behaald hebben in hun vooropleiding kunnen, mits toestemming van de klassenraad, voor de kwalificatiecommissie de kwalificatieproef afleggen.

LESSENTABEL

AANTAL UREN

Algemene Sociale Vorming

2

Beroepsgerichte Vorming

12

Werkplekleren

24