Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Alternerende beroepsopleiding: Grootkeukenmedewerker

6de jaar

De integratiefase is ook bekend als ABO of alternerende beroepsopleiding.

Doelstelling

De tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen.

Voor wie?

Jongeren die hun getuigschrift of attest van verworven bekwaamheden behaald hebben, mogen nog één jaar alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen.

Opbouw

Leerlingen komen 2 dagen per week naar school. De overige 3 dagen gaan ze op stage om werkervaring op te doen in een bedrijf.

Voor iedere leerling wordt een individueel trajectplan uitgewerkt. Technieken die nodig zijn voor het bedrijf worden bijgeschaafd of ingeoefend tijdens de les. Bovendien besteden we extra aandacht aan goede attitudes zoals een positieve leer- en werkhouding, tempo, stiptheid…

Voordelen

Het volgen van de alternerende beroepsopleiding biedt de volgende voordelen:

  • Het departement onderwijs beschouwt de jongere als voltijdse regelmatige leerling.
  • Hij of zij behoudt het recht op kinderbijslag.
  • De leerling is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding).
  • De beroepsinschakelingstijd start tijdens het ABO-jaar.
  • Na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd heeft de leerling recht op een inschakelingsuitkering.

Financiele ondersteuning

Het Europees Sociaal fonds (ESF) zorgt voor extra financiële middelen om de leerlingen alle kansen te bieden.

Getuigschrift

De ABO-leerling die slaagt, behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.

Doorstroom

De doorstroom naar tewerkstelling in de afgelopen 3 jaar bedraagt 60%.

Lessentabel

Aantal uren

Team

2

Algemene Sociale Vorming

4

BGV

12

Werkplekleren

30 Dagen