Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

Waarom kiezen voor Provil ION?

Waarom kiezen voor Provil ION?

Provil ION is een school voor jongeren met een autismespectrumstoornis en/of specifieke leernoden. We bereiden onze leerlingen voor op een terugkeer naar het regulier onderwijs, een intrede op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie in het hoger onderwijs.

Om dit doel te bereiken zetten we sterk in op het verzekeren van een stimulerende leer-en leefomgeving met een gepaste, prikkelarme omkadering. Daarnaast bieden we elke leerling de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren op onze school en in de maatschappij. We creëren mogelijkheden voor onze leerlingen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien en dagen ze uit om hun leerproces in eigen handen te nemen en hun leervermogen maximaal te benutten.

Wat is OV4?

In opleidingsvorm 4 volgen we het leerplan van het regulier secundair onderwijs. De doelstellingen zijn identiek, maar we voorzien voor onze leerlingen een ondersteuning die aangepast is aan hun specifieke noden.

In onze A-stroom bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op een terugkeer naar het regulier onderwijs of op het verder zetten van hun studies in het hoger onderwijs.

De B-stroom focust zich op een terugkeer naar het regulier onderwijs of op het aanleren van de technische vaardigheden die nodig zijn om een goede start te maken op de arbeidsmarkt.

Onderwijs op maat

‘Naast het overbrengen van leerinhouden hebben we oog voor het aanleren van vaardigheden en strategieën die de leerlingen nodig hebben om te functioneren in hun dagelijkse context. ‘

 

Onderwijs op maat voor leerlingen met specifieke leerbehoeften:

 • kleine klasgroepen
 • prikkelarm, vast klaslokaal
 • individuele werkplekken
 • elke leerling een eigen laptop
 • voorspelbare dagindeling
 • open communicatie met ouders
 • visuele ondersteuning van communicatie
 • time-outruimte, stille ruimte en afkoelruime om tot rust te komen
 • rustspeelplaats, rustige ruimte
 • georganiseerde middagactiviteiten
 • ondersteuning van sociale vaardigheden
 • rots en Water

Een multidisciplinair team

 • ons zorgteam ondersteunt leerlingen en leerkrachten

  • psycholoog
  • orthopedagoog
  • logopedist
 • professionalisering van de leerkrachten op vlak van ASS, leerstoornissen …
 • vertrouwensleerkracht voor iedere leerling
 • pestbuddies Nova en Komma

Wat is OV3?

Deze opleidingsvorm geeft een sociale- en een beroepsvorming met het oog op integratie in een normaal leef- en werkmilieu. Binnen Provil ION bieden we horeca en hout aan.
ION in de naam Provil ION staat voor ‘Individueel onderwijs’. Dit wil zeggen dat we elke leerling een individueel leertraject aanbieden. Dit leertraject wordt continu bijgestuurd met oog voor het welbevinden van de leerling. Naast deze beroepsvorming hebben we ook aandacht voor sociale vaardigheden die de jongere later kan toepassen in het dagelijks leven.