Vragen?

+32 11 79 93 70

Provincie Limburg

INTAKEPROCEDURE

Na het doorlopen van de aanmeldprocedure en het toewijzen van de beschikbare plaatsen, start de intakeprocedure voor leerlingen die een plaats op onze school toegewezen kregen.

Leerlingen die op de wachtlijst staan, worden gecontacteerd zodra er plaatsen vrijkomen.

  1. Ouders brengen het CLB van de huidige school op de hoogte van de aanmelding bij Provil ION. Het CLB vult het voorlopig document ‘inschrijving buitengewoon onderwijs’ in dat de ouders tijdens de aanmeldingsdag gekregen hebben.
  2. Ouders vullen een vragenlijst in omtrent de voorgeschiedenis, aandachtspunten en vaardigheden van hun kind. Deze vragenlijst bezorgen ze ingevuld per post of via mail terug aan Provil ION. Bijkomend mag ook recente verslaggeving (kinderpsychiater, hulpverlening, school) aan Provil ION bezorgd worden.
  3. Provil ION vraagt eventuele bijkomende informatie op bij de huidige school, behandelende arts, betrokken hulpverleners … mits we hiervoor toestemming hebben van de ouders. Deze informatie stelt ons in staat om een zo goed mogelijk totaalbeeld te kunnen maken van de leerling.
  4. Provil ION bespreekt de aanmelding in een multidisciplinair team.
  5. Eventueel volgt een gesprek met de ouders rond een realistisch perspectief (verwachtingen, risicofactoren …).
  6. Als de ouders effectief tot inschrijving willen overgaan, start de inschrijfprocedure.

INSCHRIJFPROCEDURE